قوی زیبا

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد                                              فریبنده زاد و فریبا بمیردشب مرگ تنها نشیند به موجی                                             رود گوشه ای دور ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 82 بازدید
دی 92
1 پست
آبان 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
7 پست
مرداد 85
18 پست